bão lũ số 9
Giáo sư ngồi “thưởng thức” bão số 9 trong sự khốn khổ của đồng bào
2020-10-29 10:30:13
Trong khi cơn bão khủng đang tới, đồng bào đang khốn khổ khốn nạn vì tai họa ập tới thì có một giáo sư tiến sĩ nổi tiếng ngồi “thưởng thức” bão trong...
Đọc nhiều