bạo loạn tại Mỹ
Thấy gì từ việc cảnh sát Mỹ “đè cổ” người da màu?
Tường Vi - 2020-06-02 11:59:13
Cái chết của anh da màu George Floyd do cảnh sát da trắng Derek Chauvin dùng đầu gối đè cổ, làm cho cả nước Mỹ có nhiều cuộc biểu tình bạo động. Để giải...
Đọc nhiều