bao lâu được nhận thẻ gắn chip
Làm thẻ căn cước gắn chíp bao lâu sẽ nhận được thẻ?
2021-04-05 11:03:48
Thời gian nhận thẻ khi làm thẻ căn cước gắn chíp được quy định rõ tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014. Làm thẻ căn cước gắn chíp bao lâu sẽ nhận...
Đọc nhiều