báo Iran
Báo Iran: Chính phủ mới của Việt Nam sẽ thúc đẩy nền kinh tế số và chống tham nhũng
2021-04-12 09:42:00
Báo Hamshari (Người thành thị) của Iran mới đây có bài viết về những ưu tiên của Chính phủ mới của Việt Nam và những kỳ vọng đối với kinh tế Việt Nam...
Đọc nhiều