Bảo hiểm tai nạn
Đi xe khách bị tai nạn, ai bồi thường?
2021-03-17 06:21:56
Vấn đề này từng được các chuyên gia pháp lý thảo luận. Tuy nhiên, mới đây tòa án hai cấp TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của một khách hàng...
Đọc nhiều