Bảo hiểm corona
Chả ông nào dại bưng bít thông tin bệnh Covid-19 cả!
Nam Phong - 2020-03-02 21:09:40
Cho đến thời điểm này, thông tin 16/16 ca bệnh Covid-19 đã khỏi, Việt Nam nỗ lực khống chế được dịch được các cơ quan và tổ chức quốc tế ghi nhận, nhưng...
Hàn Quốc: “Sống chết mặc bay” và kiểm soát dịch corona thất bại
2020-02-23 23:20:59
Đó là bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc, khi trực tiếp và gián tiếp lây nhiễm cho hàng trăm người và sẽ nhiều hơn thế nữa. Và bệnh nhân số 31 này cũng trở thành...
Xuất hiện bảo hiểm Corona Care, 200.000 đồng/người, chi trả 100 triệu đồng nếu nhiễm bệnh
2020-02-07 20:21:52
Gói bảo hiểm này sẽ chi quyền lợi bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng/người nếu dương tính với virus Corona sau thời điểm mua bảo hiểm. Nhằm mục đích chia sẻ...
Đọc nhiều