bão Covid-19
Vượt bão Covid-19: Doanh nghiệp Việt cần phải làm gì?
Diệu Hương - 2021-09-14 14:30:53
Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống và kinh tế xã hội, trong đó cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa...
Chuyển đổi số – giải pháp cho doanh nghiệp trước “bão Covid-19”
Diệu Hương - 2021-09-06 12:14:59
Đại dịch Covid-19 đã đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, buộc họ phải hành động để thích ứng với trạng thái bình thường mới hiện nay. Số hoá là một...
Đọc nhiều