“Báo cáo về Chỉ số tự do báo chí thế giới”
RSF căn cứ vào gì mà đòi đánh giá tự do báo chí của Việt Nam?
Bảo An - 2021-03-23 15:48:54
Tự do ngôn luận, tự do báo chí lâu nay vẫn được các thế lực xấu bên ngoài lựa chọn để từ đó xuyên tạc, công kích đối với Việt Nam. Trong cái gọi là...
Đọc nhiều