bảng tiêu chí phân loại cấp độ dịch bệnh
Bất ngờ vị trí của TP.HCM trong bộ tiêu chí phân loại cấp độ dịch bệnh
2021-10-14 20:41:37
Theo bộ tiêu chí phân loại cấp độ dịch bệnh xanh – vàng – cam – đỏ của Bộ Y tế thì TP.HCM đang nằm ở cấp độ nào? Ảnh minh họa.Một ngày sau khi Chính...
Đọc nhiều