bằng tiếng anh
Bằng 2 tiếng Anh ‘ thông hành suốt đời’, học không được thì… mua?
2020-12-22 06:50:15
Bằng cử nhân tiếng Anh có giá trị suốt đời và được xem là ‘giấy thông hành’ khi được sử dụng vào rất nhiều mục đích, từ làm tiến sĩ đến bổ nhiệm,...
Yêu cầu công khai danh sách 193 người dùng bằng giả của ĐH Đông Đô
2020-12-19 21:56:22
Cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ 193 trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo. Thông tin nắm được, có trường hợp tại TP.HCM đã rút lại bằng tiếng...
Đọc nhiều