bảng lương
Bảng lương giáo viên áp dụng từ ngày 20/3
2021-02-28 15:54:32
Từ ngày 20/3, giáo viên mầm non và phổ thông được hưởng lương theo quy định mới với hệ số cao hơn. Bốn thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức...
Đọc nhiều