bằng cấp giả
Về lời đề nghị thép của Bộ trưởng Tô Lâm trước Quốc hội
Đặng Trường - 2020-11-11 21:38:25
Mới đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời chất vấn tại Quốc hội về tình trạng mua, bán giấy tờ, chứng chỉ giả và hoạt động này ở trên không gian mạng....
Đọc nhiều