báng bổ tôn giáo
Chiêu bài “tự do tôn giáo”
Đinh Thảo - 2021-11-24 14:40:08
Lợi dụng tôn giáo, nhiều đối tượng đã xuyên tạc, coi đây là công cụ để chống phá Nhà nước, gây rối loạn trật tự xã hội. Dưới chiêu bài “phê phán...
Đọc nhiều