bán thuốc trái phép
Tuồn thuốc ra ngoài bán lấy tiền chia nhau, 5 cựu bác sĩ, điều dưỡng viên lãnh án
2020-11-27 19:23:57
5 bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa từ năm 2017 đến 2019 lấy thuốc dư trong khi điều trị cho bệnh nhân tâm thần, tuồn thuốc ra ngoài...
Đọc nhiều