Bàn tay đứt lìa
30 y bác sĩ căng thẳng 8 tiếng vừa mổ sọ não vừa nối 2 tay bệnh nhân
2020-05-08 08:25:51
Một kíp phẫu thuật vết thương sọ não, một kíp nối bàn tay phải, một kíp nối bàn tay trái, hơn 30 thầy thuốc đã chạy đua 8 giờ liền để cứu nam bệnh nhân. Nam...
Đọc nhiều