Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn
Mưu hèn kế bẩn sau cú bẻ lái chuyến thị sát của Thủ tướng
Thế Khoa - 2020-05-27 15:07:23
Có lẽ, vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là vị lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, đầu tàu dẫn dắt, lèo lái kinh tế của đất nước nên ông thường xuyên bị...
Vạch trần chiêu trò chống phá xoay quanh việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn
Quỳnh Quỳnh - 2020-05-21 08:00:59
Lợi dụng vào việc Quảng Ninh thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn, nhiều đối tượng giả mạo dân chủ lại lộng ngôn lên rằng Đảng đã lừa...
Đọc nhiều