Ban Quản Lí Dự Án
Khởi tố thêm 1 Phó Giám đốc ban quản lí dự án ở Quảng Bình
2021-01-11 16:31:13
Liên quan đến sai phạm tại các dự án rà phá bom mìn ở BQL dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố thêm...
Đọc nhiều