bán lá đỗ tương
Thương lái mua 18.000 đồng/kg lá đỗ tương, chiêu trò cũ nhưng dân vẫn dính ?
2021-01-03 09:22:54
Những tưởng cây đỗ tương chỉ duy nhất phần quả có giá trị kinh tế, phần còn lại của cây sau thu hoạch để cho trâu, bò ăn hoặc làm phân chuồng. Ấy thế...
Đọc nhiều