bản kiến nghị
Về bản kiến nghị có vấn đề ngay sát ngày xét xử vụ Đồng Tâm
Hạ Trắng - 2020-09-07 09:45:46
Từ chuyện Nguyễn Văn Đài bốc phét, xuyên tạc về vụ án Đồng Tâm, chợt quan tâm đến các luật sư tham gia phiên tòa lần này, chợt cũng thấy nực cười không...
Đọc nhiều