Bán hàng xách tay
Kể từ tháng 10, bán ‘hàng xách tay’ có thể bị phạt nặng
2020-09-30 06:14:28
Bán hàng hóa xách tay có thể bị phạt bao nhiêu? Bán xăng dầu thùng, can, chai sẽ bị phạt nặng hơn trước. Tin nhắn, cuộc gọi, email quảng cáo sai quy định, xử...
Đọc nhiều