bán hàng đa cấp
Cảnh báo nhiều chiêu lừa mới “mượn danh” bán hàng đa cấp
2012-11-16 16:53:06
Để giúp người dân cảnh giác hơn với các “chiêu” lừa mới mượn danh bán hàng đa cấp, Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về các hình...
Đọc nhiều