Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

“Thất lạc” bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm: Rất dễ tìm thôi!

2018-05-05 17:54:15
Nguyên KTS trưởng TP Hà Nội Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm là một trong những nội dung của quyết định phê duyệt quy hoạch, rất quan trọng...