bản đồ màu sắc
Khi tổ chức quốc tế EIU tô màu “theo định hướng”
Đặng Trường - 2021-02-20 14:04:09
Mới đây, Economist Intelligence Unit (EIU) đã công bố báo cáo về tình hình nhân quyền năm 2020 với một bản đồ thể hiện chỉ số dân chủ, nhân quyền của các nước...
Đọc nhiều