Ban Dân vận Trung ương
Công tác dân vận góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
2020-12-31 18:07:43
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, làm tốt công tác dân vận chính là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,...
Đọc nhiều