Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
Từ chuyện cái chuồng bò 236 triệu ở Nghệ An
Hải Yến - 2020-07-24 17:50:18
Mấy nay dân tình trầm trồ, vụ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An chơi lớn, quan tâm, xây cho người Ơ Đu hẳn 10 cái chuồng bò, mỗi cái giá 236 triệu đồng. Diện tích nghe...
Đọc nhiều