bán cổ phần
VinFast bán cổ phần có gì mà phải móc nối vào việc quản lý của Nhà nước
Đinh Thảo - 2021-12-14 12:17:29
Mới đây, Việt Tân có đăng tải bài viết “Quản lý tài tình” của BS Võ Xuân Sơn. Bài viết thể hiện quan điểm lệch lạc, thiếu hiểu biết về sự việc VinFast...
Đọc nhiều