bán chui
Có thể xử kịch khung việc ông Quyết ‘bán chui’ cổ phiếu
2022-01-12 18:26:19
Hành động bán ‘chui’ gần 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết cần phải được xử lý nghiêm khắc để lấy lại tính minh bạch cho thị trường, lấy...
Đọc nhiều