Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội thảo khoa học về công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”
2013-08-21 15:01:48
Ngày 21/8/2013, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 06 của Ban...
Đọc nhiều