ban chỉ đạo chống tham nhũng
6 nhân sự cấp cao lần đầu tham gia Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng là ai?
2021-08-06 14:25:13
Theo tìm hiểu của PV, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) có 6 cán bộ cấp cao lần đầu tham gia. Họ thay thế cho những nhân sự đã...
Đọc nhiều