Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia
Thủ tướng chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia
2020-11-24 20:26:09
Chiều 24/11, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đã ra mắt và họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ...
Đọc nhiều