Ban Chấp hành TW Đảng
Ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng
2020-05-11 18:40:45
Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp...
Đọc nhiều