Ban chấp hành Trung ương
‘Đổi mới hay là chết’: Không thể bằng lòng đắp chăn ‘ngủ say’
2017-10-26 06:00:43
“Chúng ta phải bắt đầu từ tinh thần “Đổi mới hay là chết” và bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực”.LTS:Xung quanh vấn đề cải cách bộ...
Tham vọng và chống tham vọng quyền lực trong Đảng
2017-08-17 06:00:23
 Lần đầu tiên, một bản quy định cụ thể, chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,...
Bỏ phiếu giới thiệu người ứng cử chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH
2016-03-12 17:10:54
Tại Hội nghị lần thứ 2 (10 – 12.3), BCH T.Ư khóa XII đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch...
Chân dung các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
2016-01-27 21:15:10
Phần lớn các Ủy viên dự khuyết đều thuộc thế hệ 7x. Người trẻ nhất trúng cử BCH Trung ương khóa XII và nằm trong danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết...
Đại hội XII: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới
2016-01-27 18:20:28
Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp...
Đề cử nhân sự bầu Ủy viên Trung ương chính thức đã vượt quá 30%
2016-01-25 11:30:28
Hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Trung...
“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước”
2016-01-14 06:59:50
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: “Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước”. Chuẩn bị nhân sự cho...
Thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
2015-12-19 18:00:21
Ngày 19/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ sáu. Đầu giờ buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm...
Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương
2015-12-14 09:51:53
Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong 4 nội dung lớn, trọng tâm sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ...
Cơ cấu an ninh quốc gia mới của Trung Quốc
2013-11-15 05:40:33
Kết thúc Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 18, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố thành lập hai cơ quan mới. Đó là Ủy ban An ninh...
Vụ bắt Trương Duy Nhất: Bài học cho những kẻ ngông cuồng vọng tưởng
2012-05-27 12:16:12
Trương Duy Nhất sinh năm 1964, quê quán Quảng Nam, hiện thường trú và sinh sống tại số 25, đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành...
Đọc nhiều