Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 15
2021-01-16 16:17:02
Ngày 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...
Đọc nhiều