Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII
Chuẩn bị kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước
2021-03-08 19:01:43
Sau hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII), dự kiến nhiều chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước sẽ được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3. Phát...
New York Times: Việt Nam, nơi luôn xảy ra những điều đặc biệt, thần kỳ!
Bảo Trâm - 2021-02-02 04:27:12
Trang New York Times vừa qua đã có bài viết với tiêu đề “Term Limits? Not for Vietnam’s Hard-Line Communist Leader” (Giới hạn nhiệm kỳ? Không dành cho vị lãnh đạo tài...
Nikkei Asian Review: Một kỳ Đại hội Đảng nhiều bất ngờ tại Việt Nam
Bảo Trâm - 2021-02-01 14:10:57
Ngày 1/2, trang Nikkei Asia Review vừa có bài viết nhận định rằng đây là một kỳ Đại hội nhiều bất ngờ và đặc biệt đối với Việt Nam. Trang Nikkei đưa tin...
Bất ngờ với danh tính 2 chủ tịch doanh nghiệp vừa trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII
2021-01-31 10:11:17
Trong danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, có 2 trường hợp lần đầu ứng cử, đại diện cho 2 doanh nghiệp đều thuộc lĩnh vực ngân hàng trúng cử gồm: Chủ tịch...
Chân dung đại biểu trẻ tuổi nhất Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII
2021-01-31 09:39:37
Đại hội Đảng XIII đã thống nhất công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đáng chú ý, trong...
Đọc nhiều