Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố HCM
Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM
2020-09-08 17:27:22
Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều 8/9, Bí thư Thành...
Đọc nhiều