Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố HCM
Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM cảm ơn nhân dân TP.HCM
2020-10-13 18:45:59
Chiều 13-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã có thư cảm ơn nhân dân TP góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ...
Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM
2020-09-08 17:27:22
Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều 8/9, Bí thư Thành...
Đọc nhiều