Ban cán sự Đảng Chính phủ
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị chuẩn bị kiểm tra Ban Cán sự Đảng Chính phủ
2021-12-07 22:07:36
Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2021, chiều ngày 7/12, tại trụ sở Chính phủ, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với...
Đọc nhiều