bám biển gác rừng
Ăn tết trên biển để gác rừng
2021-02-09 06:50:17
Tạm gác niềm vui sum vầy bên gia đình, những kiểm lâm viên ở trạm Giỏ Cùng phải thay phiên nhau ăn tết trên biển để đảm bảo nhiệm vụ canh gác hơn 3.000 ha...
Đọc nhiều