bài viết xuyên tạc
Xử phạt hai thanh niên đăng, chia sẻ 189 bài viết xuyên tạc trên Facebook
2020-02-26 17:05:24
Hai thanh niên bị xử phạt hành chính vì đăng tải, chia sẻ 189 bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật...
Đọc nhiều