bài viết của Tô Lâm
CAND, QĐND đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh, trật tự khu vực biên giới
2019-03-01 09:06:17
1. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”,...
Đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2019-01-30 07:14:51
Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 74 năm...
Phụ nữ Công an nhân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
2018-03-07 16:44:51
Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2018); 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 –...
Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khắc ghi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát trong lòng nhân dân
2017-07-17 10:24:14
Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng...
Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
2017-07-10 06:59:59
Là một đảng mác-xít, lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ...
Cuốn sách của tri thức rộng mang tầm lý luận & thực tiễn sâu sắc
2017-07-03 17:38:20
Cuốn sách “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” của Thượng tướng, GS,TS.Tô Lâm, Ủy viên Bộ...
Báo chí CAND xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng
2017-06-21 10:12:23
Báo chí Công an nhân dân đã phát huy được vai trò của mình trong công tác nghiên cứu, thông tin lý luận, góp phần luận giải, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ...
Để nhân dân thực hiện quyền làm chủ về bảo vệ an ninh, trật tự
2017-06-16 09:28:25
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2017) và đón nhận Huân chương Bảo...
Xây dựng lực lượng Thanh tra CAND vững mạnh, kỷ cương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới
2017-05-26 09:26:28
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng,...
Đồng chí Lê Duẩn và những bài học lớn về công tác Công an
2017-04-04 09:33:11
Đồng chí Lê Duẩn là một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Đồng chí là hiện...
Tham mưu xây dựng, phổ biến và thi hành pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng CAND thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế
2016-11-04 09:37:32
Với chức năng là lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện tốt công...
Đọc nhiều