bài khấn
Văn khấn Tết Đoan ngọ theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam
2020-06-25 06:11:34
Tết Đoan ngọ được tổ chức vào ngày mùng 5/5 âm lịch, đây là một trong những ngày lễ truyền thống của Việt Nam. Dưới đây là bài văn khấn và mâm lễ cúng...
Đọc nhiều