bài bạc trái phép
Đường dây số đề 10 tỉ đồng, nơi ghi đề vắng vẻ, luôn thay đổi
2021-05-15 11:32:10
Mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ 300 – 400 triệu đồng, địa điểm ghi đề liên tục thay đổi và thường chọn những nơi vắng vẻ, ít...
Đọc nhiều