bạch tuộc
Xuất khẩu mực sang Trung Quốc tăng gần gấp đôi
2020-08-28 14:16:58
Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 7/2020 tăng gần gấp đôi. Đây vẫn là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam với nhu...
Đọc nhiều