Bạch Mai
Phẫn nộ trạm phát sóng Bạch Mai bị phá bỏ ngay trước ngày lập hồ sơ di tích
Cánh Én - 2020-02-12 15:23:14
Trong khi khi UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội lập hồ sơ công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố thì đơn vị thi công bất ngờ đập...
Đọc nhiều