Bạch Mã
Cao tốc xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã trước ngày thông xe
2021-04-05 15:29:07
Cao tốc La Sơn – Túy Loan nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng đang được nghiệm thu để thông xe vào tháng 6 tới. Cao tốc La Sơn – Túy Loan khởi công xây dựng năm...
Đọc nhiều