bác sỹ Trần Khoa
Phải sớm xử lý tài khoản tích xanh phát tán tin giả “bác sỹ rút ống thở của mẹ để cứu thai phụ”
2021-08-08 12:35:48
Từ trước tới này, tài khoản MXH có dấu tích màu xanh thường là biểu hiện cho việc tài khoản đó có độ xác thực, tin cậy cao. Mới đây, tài khoản có dấu...
Đọc nhiều