Bác sĩ về hưu
TP.HCM kêu gọi bác sĩ về hưu cùng chống dịch COVID-19
2020-03-19 18:44:10
Chủ tịch UBD TP.HCM đề nghị ngành y tế có kế hoạch cụ thể để kêu gọi sự tham gia của lực lượng sinh viên y khoa, các y bác sĩ về hưu. Chủ tịch UBND TP.HCM...
Đọc nhiều