bác sĩ Nguyễn Tri Thức
Cần cấp tốc chuẩn bị kịch bản trước khi biến chủng mới xuất hiện
2021-11-01 13:37:36
Tình hình dịch Covid-19 đợt 4 cơ bản đã được kiểm soát ở TP.HCM xong nguy cơ xuất hiện chủng mới là hoàn toàn có thể bởi đã xuất hiện chủng mới nguy hiểm...
Đọc nhiều