Bà Đặng Thị Hoàng Yến
Chủ tịch tập đoàn Tân Tạo đổi tên thành Maya Dangelas, kỳ vọng trở lại hoàng kim
2021-04-23 14:30:48
Chủ tịch Tân Tạo năm nay vẫn họp trực tuyến từ Mỹ nhưng dùng tên mới “Maya Dangelas” thay vì Đặng Thị Hoàng Yến và hứa sớm “đền đáp” cổ đông, nhà...
Đọc nhiều