AT&S
Thêm một “đại bàng” đến từ nước Áo rót tỷ đô vào Việt Nam
2021-03-24 17:22:42
Doanh nghiệp của Áo cho biết, tự tin có thể xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trong lĩnh vực sản xuất...
Đọc nhiều