ATGT
Lạ lùng 40 cột điện chềnh ềnh giữa đường ở Ninh Bình
2021-03-13 08:16:06
Trong quá trình thi công, mở rộng đường giao thông, các đơn vị đã không di dời 40 cột điện khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Dãy cột điện...
Đọc nhiều